Název projektu:

 

,,Systém dalšího vzdělávání pro sektor zdravotnictví v Kraji Vysočina"

 

Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/02.0031

 

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 7.3 Další vzdělávání

Oblast podpory: 7.3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání.

Zahájení projektu: 1.1.2011

Ukončení projektu: 30.6.2013

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.