Realizátor / Partneři projektu

Realizátor projektu: EFEKT PLUS s.r.o. Olomouc

www.efekt-plus.cz

 

Společnost je akreditovanou vzdělávací institucí, realizující svojí činnost od roku 1995. Strategie společnosti jednoznačně směřuje k podpoře programů, zaměřených na rozvoj profesních kompetencí doporučených ke sledování Evropskou unií a mapujících podmínky evropského trhu. V oblasti vzdělávání dospělých má dlouholeté zkušenosti v sektoru zdravotnictví i v ostatních státních sektorech, v komerční oblasti, vnitrofiremním vzdělávání českých i zahraničních společností včetně poradenství, Assessment center, Development center, personálních auditů.Společnost úzce spolupracuje s UP Olomouc, odbornými pracovišti UK Praha VŠE Praha. Společnost je akreditována, včetně vzdělávacích programů (MPSV ČR a MŠMT ČR). Lektoři společnosti jsou akreditováni certifikátem lektora vzdělávání dospělých dle standardů a norem EU.

Partneři projektu: Společnost D&D Health  s.r.o.

www.zdravopravo.cz

Společnost je v současnosti dodavatelem právního vzdělávání pro významné zdravotnické instituce, poskytovatele a profesní asociace. Pracovníci společnosti se vyznačují vysokou profesní odborností  a hlubokou znalostí problematiky zdravotnictví včetně vztahů a vazeb v systému. Profesionalitu a odbornost dokládají nejen četná akademická ocenění (Bolzanova cena rektora UK, ocenění Právník roku, Cena Dr. Paula Janssena, prezentační ocenění lektora na Světovém kongresu medicínského práva a mnoho dalších), ale také členství v kolegiu ministra zdravotnictví pro zdravotnické právo, Světové asociace medicínského práva i Asociace pro medicínské právo ve státech střední a východní Evropy). Pracovníci a společníci D&D Health s.r.o. v minulosti úspěšně zpracovávali již několik grantových projektů.

Univerzita Palackého Olomouc

www.upol.cz

 

Univerzita Palackého je vysoká škola s dlouholetou tradicí. Svým založením v 16. století je nejstarší vysokou školou na Moravě a druhou nejstarší v České republice. V současnosti představuje moderní vzdělávací instituci s širokou nabídkou studijních oborů i bohatou vědeckou činností.