Základní informace

Stručný obsah projektu:

Cílem projektu je vytvořit komplexní a funkční systém dalšího vzdělávání pracovníků sektoru zdravotnictví Kraje Vysočina a podpořit tak nabídku dalšího vzdělávání. Systém bude tvořen sadou vzdělávacích modulů a studijních opor pro kurzy dalšího vzdělávání a multifunkčním webovým portálem. Webový portál bude sloužit k šíření informací  o možnostech dalšího vzdělávání, interaktivnímu vzdělávání a poskytování on-line vzdělávací podpory.

 

Klíčové aktivity:


1. Rozvoj partnerství sujektů zapojených do projektu a specifikace funkčnosti systému.

2. Tvorba vzdělávacích modulů.

3. Pilotní ověření modulů a celého vzdělávacího systému.

4. Vytvoření a pilotní provoz webového portálu.

5. Průběžná a závěrečná evaluace.


Hlavní cíl projektu:


Vytvoření komplexního a funkčního systému dalšího vzdělávání pro sektor zdravotnictví v Kraji Vysočina.
• Multifunkční webový portál včetně e-larningové formy vzdělávání.
• Tvorba textů a materiálů pro nabídku vzdělávacích modulů, evaluace.
• 22 vzdělávacích modulů, které byly specifikovány v návaznosti na výsledky
předprojektového šetření.
• Vypracování metodik a postupů pro fungování systému .
• Ucelený informační systém.
• Pilotní ověření vzdělávacích modulů.
• Vytvoření krajského systému nabídky vzdělávání. Vybudování informačního systému pro
všechny subjekty.
• Vytvoření podmínek k podpoře nabídky dalšího vzdělávání a souvisejícím zvýšením kompetencí v souladu s požadavky EU a vytvoření antecedence pro konkurenceschopnost pracovníků na trhu práce.