Klíčové aktivity projektu:

Klíčová aktivita č. 1

Rozvoj partnerství subjektů zapojených do projektu a specifikace funkčnosti systému.

Klíčová aktivita č. 2

Tvorba vzdělávacích modulů.Cílem je ucelená struktura vzdělávacího programu členěného do dílčích oblastí a to jak pro prezenční tak i e-learningovou formu, včetně uplatnění studijních opor a podpůrných materiálů. Součástí je integrace kompetencí pro zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce. Každá z těchto kompetencí je průřezově promítnuta v dílčích vzdělávacích modulech.

Klíčová aktivita č. 3

Pilotní ověření vzdělávacích modulů a systému.

Klíčová aktivita č. 4

Vytvoření a provoz webového portálu.

Klíčová aktivita č. 5

Průběžná a závěrečná evaluace.