Úvod

Vzdělávání je nekončící celoživotní proces pro ty, kdo chtějí ve svém oboru dosáhnout úspěchu přinášejícího přiměřené společenské ohodnocení.

V této souvislosti si vám dovolujeme představit projekt „Systém dalšího vzdělávání pro sektor zdravotnictví v kraji Vysočina“, vytvořený v rámci globálního grantu s názvem „Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Kraji Vysočina“, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Projekt je realizován za podpory hejtmana Kraje Vysočina

MUDr. Jiřího Běhounka,

ve spolupráci s vedoucím Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Kraje Vysočina

MUDr. Lukášem Kettnerem

a Odborem regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Trvale rostoucí nároky na širokou škálu odborných znalostí zdravotnického personálu zdravotnických zařízení Kraje Vysočina (a konec konců nejen v této oblasti) tvoří obsahovou základnu vzdělávacího programu, v jehož výsledku budou cílové skupiny jeho respondentů, či chcete-li absolventů kvalitně vybaveny z hlediska zvýšení jejich konkurenceschopnosti na trhu práce.

Dovolujeme si Vás stručně seznámit s jednotlivými prvky projektu  „Systém dalšího vzdělávání pro sektor zdravotnictví v Kraji Vysočina“. Věříme, že Vás projekt zaujme a že úsilí vynaložené v souvislosti s tvorbou celého systému vzdělávání najde odezvu v zájmu a ochotě účastníků se dále vzdělávat.

Důraz je kladen zejména na inovativní metody a formy vzdělávání s podporou a rozšířením systematické nabídky dalšího odborného vzdělávání, který je nesporným přínosem pro komplexní zkvalitnění zdravotnické péče a služeb.